S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Kliknutím na tlačítko "OK" souhlasíte s použitím preferenčních, statistických i marketingových cookies pro nás i naše partnery. Funkční cookies jsou v rámci zachování funkčnosti webu používány po celou dobu procházení webem. Podrobné informace a nastavení ke cookies najdete zde.

POTŘEBUJETE PORADIT?

volejte +420 377 523 358
(po-pá 07.00 -16.00)

 

DOPRAVA A PLATBA

 
Možnosti platby 
Předem na účet 0 Kč
Hotově na pobočce 0 Kč
Dobírka 69 Kč
Dobírka-Slovensko 150 Kč
 
Možnosti dopravy 
Odběr na pobočce 0 Kč
DPD - do 1 000 Kč 190 Kč
DPD 
350 Kč
DPD-Slovensko - do 40 € 390 Kč
DPD-Slovensko 500 Kč
 

 


Obchodní podmínky » Obchodní podmínky
   

OBSAH:

1. Úvodní ustanovení

2. Uživatelský účet

3. Uzavření kupní smlouvy a dodávka zboží

4. Odstoupení od smlouvy

5. Práva a povinnosti smluvních stran

6. Odpovědnost prodávajícího za vady

7. Ochrana osobních údajů

8. Závěrečná ustanovení

 

 

 

1. Úvodní ustanovení

1.1.   Tyto obchodní podmínky, dále jen "OP", upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy a v souladu s ustanovením § 1820 občanského zákoníku práva a povinnosti stran při uzavírání smlouvy bez jejich současné fyzické přítomnosti uzavřené na dálku prostřednictvím internetového obchodu www.hotovereklamy.cz.

1.2.   Prodávajícím a současně provozovatelem internetového obchodu www.hotovereklamy.cz je společnost AZURO spol. s r. o., IČ: 45358443, zapsaná u Krajského obchodního soudu v Plzni, oddíl C, vložka 1948. Místo podnikání (adresa provozovny) prodávajícího je v Plzni, Žlutická 9,
PSČ 320 00.

1.3.   Práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy se řídí ustanovením § 1724 a násl. občanského zákoníku.

1.4.   Je-li kupujícím, dle ustanovení § 419 občanského zákoníku, spotřebitel, tj. osoba, která při uzavírání kupní smlouvy jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání, řídí se práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy ustanovením § 1810 občanského zákoníku. Pro tento případ je dále v OP výslovně uvedeno "Spotřebitel".

1.5.   Kupní smlouvy uzavírané na dálku jsou uzavírány bez fyzické přítomnosti účastníků kupní smlouvy prostřednictvím elektronických prostředků, a to zasláním objednávky zboží zveřejněného v nabídce prodávajícího prostřednictvím webového rozhraní internetového obchodu www.hotovereklamy.cz (dále jen "e-obchod") ze strany kupujícího a potvrzením obdržení objednávky ze strany prodávajícího.

1.6.   Kupní smlouvou se prodávající zavazuje dodat kupujícímu zboží specifikované v kupujícím potvrzené a odeslané objednávce do e-obchodu a kupující se zavazuje toto zboží převzít a zaplatit za ně prodávajícímu kupní cenu zveřejněnou v e-obchodě způsobem a za podmínek dále stanovených těmito OP. Veškerá prezentace zboží umístěná v e-obchodě je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

1.7.   Zboží nabízené v e obchodě je označeno názvem, základními technickými parametry, cenou za jeden kus zboží jak bez DPH, tak i včetně DPH. Dále je zde uvedena cena za dodání zboží. Tato cena není součástí ceny za zboží. U každého druhu zboží je uvedena jeho dostupnost, tj. lhůta pro jeho dodání kupujícímu. Je–li u zboží uvedena akční sleva, platí cena včetně této slevy. Akční sleva není slevou poskytovanou z důvodu vad nebo opotřebení zboží.

1.8.   Zboží je kupujícímu zasíláno prostřednictvím poskytovatelů přepravních služeb (dále jen dopravce). Způsob přepravy pro dodání zboží si kupující zvolí při objednávce. Převzít zboží osobně v provozovně prodávajícího lze až po avízu prodávajícího, že je zboží připravené. V případě dodávky zboží, jehož hmotnost dosahuje 30 kg a více, bude po domluvě zasláno dopravcem za smluvní cenu.

1.9.   Připojení se k e-obchodu, prohlídka nabízeného zboží, registrace v e-obchodě, objednávka zboží i další úkony kupujícího prováděné na dálku jsou zdarma.

1.10  Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.11  Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 nahoru

2. Uživatelský účet

2.1.   Na základě registrace kupujícího provedené v e-obchodu může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen Uživatelský účet). E-obchod umožňuje kupujícímu provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z e-obchodu.

2.2.   Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen podle ustanovení § 5 odst. 1 písm. c) zákona o ochraně osobních údajů aktualizovat.  Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3.   Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4.   Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5.   Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 24 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6.   Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 nahoru

3. Uzavření kupní smlouvy a dodávka zboží

3.1.   Kupující, který má zájem koupit od prodávajícího zboží, které je zveřejněné v e-obchodě, vyplní a odešle elektronickou objednávku, která je automaticky předána prodávajícímu.

3.2.   Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

a) objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do nákupního košíku e-obchodu),

b) způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží,

c) informace o nákladech spojených s dodáním zboží.

3.3.   Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. 

3.4.   Objednávka je návrhem kupní smlouvy, jejímž předmětem je zboží uvedené v objednávce. Kupní cenou se rozumí cena zboží včetně DPH uvedená v e-obchodě, která se dále snižuje o případnou akční slevu, je-li v době odeslání objednávky poskytována. Další položkou jsou náklady na dodání zboží a náklady na provedení dobírky včetně DPH (dále jen kupní cena).

3.5.   Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí na jeho
e-mailovou adresu uvedenou v objednávce. Kupní smlouva je uzavřena v okamžiku, kdy je kupujícímu toto potvrzení doručeno.

3.6.   Prodávající je po doručení a následném potvrzení objednávky povinen dodat kupujícímu objednané zboží, a to ve lhůtě uvedené v e-obchodě u každého zboží jako "Dostupnost".

3.7.   Prodávající předá zboží dopravci nejpozději předcházející pracovní den před uplynutím lhůty uvedené v e-obchodě u zboží v položce "Dostupnost". Přebírá-li kupující zboží v provozovně prodávajícího, oznámí prodávající telefonicky nebo elektronickou poštou kupujícímu, kdy se má dostavit k převzetí zboží. Zasílá–li prodávající kupujícímu zboží prostřednictvím dopravce, obdrží o tom elektronickou poštou informaci o změně stavu objednávky.

3.8.   Kupujícímu, který platí kupní cenu zboží ve splátkách prostřednictvím spotřebitelského úvěru, dodá kupující zboží způsobem dle předchozího odstavce poté, co je mu poskytovatelem úvěru zaplacena kupní cena zboží.

3.9.   Kupující je povinen objednané zboží převzít.

3.10. Kupující je povinen dodané zboží doručené dopravcem, před jejich převzetím důkladně prohlédnout a zkontrolovat. Poškození, zjevně způsobené přepravou, uvést do zápisu sepsaného s dopravcem. Poškození přepravou a případné jiné vady a neshody zboží s obsahem dodacího listu bez zbytečného odkladu písemně oznámit prodávajícímu. V oznámení je kupující povinen přesně specifikovat vady a nedostatky.

3.11. Je-li zboží přepravováno dopravcem, který kupujícího na označené adrese nezastihne, je dopravce oprávněn zboží předat jiné dospělé osobě, která se na označené adrese nachází a je ochotna zboží převzít, zaplatit za ně kupní cenu a odevzdat kupujícímu. Pokud dopravce na označené adrese nikoho nezastihne, ponechá na místě písemné oznámení o datu a místu uložení zásilky, termínu, kdy si může kupující zboží vyzvednout, a telefonní číslo, kde si může kupující dohodnout termín a způsob převzetí zboží. Kupující je povinen nahradit prodávajícímu náklady spojené s opakovaným doručováním zboží a jeho případným uskladněním u dopravce.

3.12. V případě, že kupující zboží odmítne převzít, povinnost prodávajícího odevzdat kupujícímu zboží zaniká. Kupující je v takovém případě povinen nahradit prodávajícímu náklady spojené s přepravou zboží kupujícímu. Nepřevezme-li kupující zboží v provozovně prodávajícího ve stanovené době a nesjedná-li si s prodávajícím náhradní termín k převzetí zboží, má se za to, že kupující odmítl převzít zboží a kupní smlouva a povinnost prodávajícího odevzdat kupujícímu zboží zaniká. Zánikem kupní smlouvy se kupující nezbavuje povinností uhradit prodávajícímu náklady vzniklé nepřevzetím zboží kupujícím.

3.13  Kupující může zaplatit kupní cenu prodávajícímu:

a) při převzetí zboží v provozovně prodávajícího – osobní odběr,

b) osobě, která zboží předává, je-li zboží dodáváno prostřednictvím dopravce - dobírka,

c) předem převodem na účet, a to na základě vystavené proforma faktury – platba předem.  

3.14. Vlastnické právo ke zboží, jakož i nebezpečí škody na zboží, přechází na kupujícího převzetím zboží.

 nahoru

4. Odstoupení od smlouvy

4.1.   Články tohoto oddílu platí pouze pro případ, že kupující je v souladu s ustanovením § 419, občanského zákoníku spotřebitel, tj. osoba, která při uzavírání kupní smlouvy jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání.

4.2.   Na základě ustanovení § 1829 občanského zákoníku, je spotřebitel oprávněn do 14 dnů od převzetí zboží odstoupit od kupní smlouvy (dále jen Odstoupení). Uplynutím stanovené lhůty právo Spotřebitele Odstoupit zaniká.

4.3.   Spotřebitel bere na vědomí, že mu prostřednictvím těchto OP dodavatel, ve smyslu ustanovení § 1820, odst.1, písm.f) občanského zákoníku, sdělil podmínky, lhůtu a postupy pro uplatnění oprávnění dle článku 3.1. těchto OP, jakož i odkaz na formulář pro stejný účel a jeho umístění na internetových stránkách e-obchodu.

4.4.   Spotřebitel má možnost oznámit Odstoupení formulářem podle článku 3.4. těchto OP. Pokud tak neučiní, je povinen oznámit Odstoupení písemně poštou na adresu provozovny, prodávajícího uvedenou v článku 1.2. těchto OP, případně doručit osobně nebo doručitelem tamtéž. V oznámení o Odstoupení je kupující povinen uvést číslo objednávky a specifikovat zboží jeho názvem a počtem objednaných kusů.

4.5.   Prodávající umožňuje Spotřebiteli pro oznámení Odstoupení vyplnit a odeslat formulář umístěný na internetových stránkách e-obchodu v položce horního menu "Obchodní podmínky".

4.6.   Spotřebitel bere na vědomí, že mu prostřednictvím těchto OP dodavatel, ve smyslu ustanovení § 1820, odst.1, písm.g) občanského zákoníku, sdělil údaj, že v případě odstoupení od kupní smlouvy ponese náklady spojené s navrácením zboží.

4.7.   Spotřebitel, který Odstoupil, je povinen na vlastní náklady vrátit převzaté zboží v řádném obalu, nepoškozené, nepoužité, bez známek běžného užívání a s veškerým věcným příslušenstvím a doklady, které převzal spolu se zbožím. Za poškození se pro tyto účely považuje i nedůvodné odstranění ochranných pečetí a nálepek, označení a loga umístěných prodávajícím na zboží.  

4.8.   Spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo vyrobeno nebo upraveno podle přání kupujícího 

4.9.   Spotřebitel vrátí prodávajícímu zboží v rozsahu článku 3.6. těchto OP bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od Odstoupení.

4.10. Pokud Spotřebitel platně Odstoupí, je prodávající povinen vrátit Spotřebiteli zaplacenou kupní cenu zboží (byla-li již zaplacena) sníženou o:

a) výši škody, vzniklé na zboží,

b) náklady spojené s opakovaným doručováním a uskladněním zboží u dopravce,

c) částku odpovídající rozdílu mezi zaplacenou cenou zboží a cenou, za kterou prodávající nabídne vrácené zboží k prodeji jako použité, nelze–li je prodat jako nové. 

4.11. Prodávající vrátí Spotřebiteli kupní cenu vráceného zboží příkazem k úhradě na účet spotřebitele nebo osobně v provozovně prodávajícího, a to do 14 dnů od platného Odstoupení, ne však dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že mu zboží odeslal.

 nahoru

5. Práva a povinnosti smluvních stran

5.1.   Pokud došlo k zániku kupní smlouvy z důvodu odmítnutí zboží ze strany kupujícího a kupující zaplatil zboží předem příkazem k úhradě na účet prodávajícího, je prodávající povinen do 14 dnů od zániku kupní smlouvy, vrátit kupujícímu zaplacenou cenu zboží, a to příkazem k úhradě na účet kupujícího.

5.2.   Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení
§ 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

5.3.   Vyřizování stížností kupujících zajišťuje prodávající prostřednictvím kontaktního formuláře v položce menu Kontakty. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na e-mail kupujícího.

5.4.   K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

5.5.   Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

5.6.   Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 nahoru

6. Odpovědnost prodávajícího za vady

6.1.   Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, především, že je bez vad. Zboží je ve shodě s kupní smlouvou, jestliže:

a) má jakost a užitné vlastnosti popisované prodávajícím nebo jakost a užitné vlastnosti u takového druhu zboží obvyklé,

b) hodí se k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

c) odpovídá požadavkům právních předpisů,

d) je dodáno v odpovídajícím množství a má odpovídající míry,

e) odpovídá účelu, který prodávající pro použití zboží uvádí nebo pro který se obvykle používá.

6.2.   Má-li zboží při převzetí kupujícím vady spočívající v rozporu s kupní smlouvou (článek 6.1. těchto OP), má kupující právo na bezplatné uvedení zboží do stavu odpovídajícímu kupní smlouvě. V takovém případě má kupující právo:

a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,

b) na odstranění vady opravou věci,

b) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

c) od smlouvy odstoupit.

6.3.   Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si dle článku 6.2. těchto OP zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

6.4.   Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v článku 6.1. těchto OP, může kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

6.5.   Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

6.6.   Projeví-li se vada na zboží v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

6.7.   Prodávající neodpovídá kupujícímu za vady zboží:

a) prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,

b) na opotřebení způsobené jeho obvyklým užíváním,

c) použitého na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, které mělo při převzetí kupujícím, nebo 

d) neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, za podmínek, které jsou v rozporu s pokyny prodávajícího, či zapojením do sítě neodpovídajícím způsobem,

e) vyplývá-li to z povahy věci.

6.8.   Odpovědnost prodávajícího za zboží počíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím. Má-li koupené zboží do provozu uvést prodávající (montáž, instalace), začne záruční doba běžet až ode dne uvedení zboží do provozu.

6.9.   Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

6.10. Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu prodávající v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.

 nahoru

7. Ochrana osobních údajů

7.1.   Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

 nahoru

8. Závěrečná ustanovení

8.1.   Práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy se řídí těmito OP platnými v době odeslání objednávky kupujícím.

8.2.   Na ostatní práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy, která nejsou těmito OP upravena, se vztahují ustanovení obecně závazných právních předpisů.

 

 
N2ZiNGU3MT